Vietnamese English

Chế độ chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - Trích Thông tư liên tịch

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và có con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

- Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Thi hành quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, liên tịch Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thự hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP.


1. Đối tượng:

a. Người tham gia kháng chiến bị hậu quả trực tiếp của chất độc hoá học
- Cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng thuộc - Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Cán bộ chiến sĩ công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân
- Công an nhân dân, du kích, tự vệ địa phương
- Cán bộ thôn, ấp, xã, phường cán bộ, công nhân, viên chức trong hệ thống Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cách mạng
- Thanh niên xung phong tập trung theo quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ
- Dân chủ hoả tuyến

Các đối tượng trên được gọi chung là người tham gia kháng chiến

b. Con đẻ còn sống của người tham gia kháng chiến bị hậu quả chất độc hoá học

2. Điều kiện:

a. Đối với người tham gia kháng chiến, có đủ các điều kiện sau:
- Đã từng tham gia công tác,chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại vùng bị Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn từ tháng 8 năm 1961 đến 30/4 năm 1975.
- Đang không hưởng trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động
- Bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hoá học sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh, bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học

b. Đối với con đẻ còn sống của người tham gia kháng chiến (bao gồm cả con đẻ của bệnh binh, con đẻ của công nhân viên chức nghỉ mất sức lao động ) bị dị dạng dị tật nặng do nhiễm chất độc hoá học không còn khả năng lao động

c. Người tham gia kháng chiến bị mắc các bệnh và con họ dị dạng, dị tật do chất độc hoá học thuộc danh mục bệnh tật kèm theo thông tư này.

II: CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP VÀ CHẾ ĐỘ KHÁC

1. Chế độ trợ cấp hàng tháng

a. Đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học :
- Mức trợ cấp bằng 300.000 đồng/ người/tháng đối với người bị mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động
- Mức trợ cấp bằng 165.000 đồng/ người/ tháng đối với người bị mắc bệnh, suy giảm khả năng lao động

b. Đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
- Mức trợ cấp bằng 170.000 đồng/ người/ tháng đối với người bị dị dạng, dị tật nặng không có khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt
- Mức trợ cấp bằng 85.000 đồng/ người/ tháng đối với người bị dị dạng, không có khả năng lao động, còn tự lực được trong sinh hoạt.

2. Chế độ ưu đãi khác:

a. Đối tượng trợ cấp hàng tháng theo điểm 1 mục II trên nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm  y tế thì được Nhà nước mua bảo hiểm y tế với mức 3% tiền lương tối thiểu hiện hành.

b. Học sinh, sinh viên là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động đang học tại các cơ sở giáo dục và đàotạo trong nước có khoá học từ một năm trở lên màkhông hưởng lương hoặc sinh hoạt phí thì được hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục, đào tạo như đối với con bệnh binh mất sức lao động từ 61% đến 70%

c. Người tham gia kháng chiến đang hưởng trợ cấp 300.000 đồng/ người/ tháng, khi chết nếu không thuộc diện có chế độ mai táng phí thì người đảm nhiệm việc chôn cất được trợ cấp mai táng phí như đối với bệnh binh mất sức lao động từ 61% đến 70%

d. Người tham gia kháng chiến suy giảm khả năng lao động và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị dị dạng, dị tật còn tự lực được trong sinh hoạt thuộc diện đói nghèo được ưu tiên vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm giành cho người tàn tật từ ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống

đ.  Người tham gia kháng chiến già yếu, cô đơn không nơi nương tựa và con đẻ của người tham gia kháng chiến mồ côi cả cha và  mẹ nếu không có thân nhân chăm sóc, nuôi dưỡng, không tự đảm bảo được cuộc sống tại cộng đồn thì được xem xét tiếp nhận nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.


Viết bình luận


Security code
RefreshĐơn vị tài trợ

Foodpanda là công ty cung cấp dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Công ty có liên kết với hơn 600 nhà hàng trong cả nước và đã có mặt tại 5 thành phố tại Việt nam
Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập tháng 7/1998. Tiếp theo, các tỉnh, thành phố cũng đã nhanh chóng thành lập các Quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC. Đến nay, đã có 61/64 tỉnh, thành phố có quỹ này.Được sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ này, các nạn ...