Vietnamese English

Những văn bản hiện hành áp dụng đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam

Về chế độ đối với người hoạt động kháng chiến.
Và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
Giới thiệu về các văn bản thông tư liên quan đến nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin.

1 . Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về ưu đãi người có công với cách mạng

2. Nghi định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Thông tư liên tịch số 16/2006/BLĐTBXH-BGDĐT - BTC, ngày 20/11/2006 của liên Bộ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

5. Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCH-BYT ngày 20/11/2006 của Liên bộ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

6. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 25/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ xung thực hiện ưu đãi đối với người cóc ông với cách mạng.

8. Quyết định 09/2008/QĐ-BYT ngày 28/2/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh tật..

9. Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày  26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

10. Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Viết bình luận


Security code
RefreshĐơn vị tài trợ

Foodpanda là công ty cung cấp dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Công ty có liên kết với hơn 600 nhà hàng trong cả nước và đã có mặt tại 5 thành phố tại Việt nam
Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập tháng 7/1998. Tiếp theo, các tỉnh, thành phố cũng đã nhanh chóng thành lập các Quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC. Đến nay, đã có 61/64 tỉnh, thành phố có quỹ này.Được sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ này, các nạn ...